Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin zakupów


1. Domena Taniej.net   –  to sklep internetowy w domenie enter.bydgoszcz.pl będąca własnością firmy ENTER, której siedziba mieści się Bydgoszczy, przy ulicy Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta Bydgoszczy pod numerem:92559 ,  NIP: 953-240-13-65

2. Enter prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepie stacjonarnym oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem taniej.net  Zamówienia dokonywane są za pomocą strony internetowej.

3. W celu korzystania z usług sklepu internetowego firmy Enter oraz przeglądania jego asortymentu, niezbędne jest urządzenie multimedialne typu PC lub telefon  z dostępem do internetu i przeglądarką internetową (włączenie możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript) oraz elektroniczny adres email do kontaktu i otrzymywania statusów postępu realizacji zamówienia

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego firmy Enter  w sposób zgodny
z obowiązującym prawem i z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej firmy Enter a także osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Taniej.net , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość wspomnianego powyżej sklepu internetowego .Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez rejestracji lub dokonując owej rejestracji - tworząc indywidualne konto, w którym zawarte będą dane niezbędne do realizacji zamówienia

6. W celu utworzenia konta internetowego w sklepie taniej.net niezbędne będzie podanie danych:
Imię,Nazwisko,adres zamieszkania, numer telefonu,adres email,kod pocztowy, miasto
oraz nadać własną nazwę - login oraz hasło, które warto zapamiętać ( zanotować ),przyda się do przyszłego użytkowania konta w Taniej. net

7. Wszystkie produkty dostępne na Taniej.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Dla każdej sprzedaży wystawiana będzie faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail, chyba że klient wyraźnie określi, że faktura VAT ma być dostarczona w formie papierowej. Użycie przez klienta danych do faktury VAT z nr NIP i danych firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

8. Zamówiony towar dostarczony będzie jest przez firmę Inpost, do Paczkomatu lub firmę kurierską GLS, wg dyspozycji udzielonej przez klienta. Możliwy jest też odbiór własny w sklepie stacjonarnym firmy

9. Umowa zawarta pomiędzy klientem a Enter dotycząca zakupu danego produktu w Taniej.net ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba sklepu.

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Taniej.net, Enter   może zadecydować, po wcześniejszej konsultacji z klientem, aby podzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, a ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie musi ulegać zmianie i zostać rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

17. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione z Taniej.net , w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze osobistym. Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu w sklepie stacjonarnym. W wybranych przypadkach Enter zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej
Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego. Po złożeniu takiego zamówienia, klient otrzyma  na e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać należną kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Enter klient zostanie o tym fakcie powiadomiony a zamówienie zostanie skierowane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w większości produktów.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Raty w systemie  ratalnym MRaty – usługa jest realizowana za pośrednictwem MBank S.A. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://taniej.net/pl/i/Zakupy-na-raty/7
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia oraz o dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie http://taniej.net/pl/i/Opcje-dostawy/10

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na Taniej.net , Enter zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Podstawowy czas podjęcia realizacji zamówienia mieści się w 24 godzinach. Ogólny czas dostawy produktów co do zasady nigdy nie wynosi więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu informujemy poprzez adres email , telefonicznie lub SMS. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
Przesyłka, która nie zostanie odebrana z paczkomatu w terminie 48h zostanie odesłana do Enter,
a zamówienie zostanie skorygowane. Enter może obciążyć klienta kosztami obsługi zamówienia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Taniej.net w opisie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe samych producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.


14. Enter odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@enter.bydgoszcz.pl,  pisemnie na adres Enter podany w pkt. 1 Regulaminu.
16. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
17. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, kupujący powinien na własny koszt dostarczyć wadliwą rzecz sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
18.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Enter zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
19. Enter rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Enter Bydgoszcz nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
20. Naprawiony produkt odsyłany zostanie do klienta na koszt Enter
21. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
22. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Enter niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Enter albo Enter nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.


24. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Taniej.net stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Taniej.net  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie kategorii i produktu.

25. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po akceptacji oferty Klienta przez Taniej.net oraz po potwierdzeniu o dostępności produktu, co zostanie zatwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do klienta po skompletowaniu zamówienia droga e-mail, sms, bądź telefonicznie. W przypadku gdy Klient umieszcza w koszyku produkt określany jako wycofany z oferty zamówienie może zostać odrzucone przez Taniej.net a płatność zwrócona będzie w całości

26. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie poprzez stronę internetową Taniej.net, lub w siedzibie sklepi i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową, bądź osobiście w siedzibie sklepu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia.

27. Podane przez klienta dane osobowe Enter zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RODO. Szczegółowe informacje udostępnione są dla każdego w siedzibie firmy oraz na stronie: https://taniej.net/pl/i/Informacja-RODO/12
28. Enter może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Taniej.net. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Enter ,który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl